Tarieven

Individuele kindercoaching

  • Kennismakingsgesprek (telefonisch)  gratis circa 30 minuten
  • Intakegesprek € 50,- per uur
  • Coachinggesprek € 65,- per uur
  • Oudergesprek € 65,- per uur
  • Schriftelijk verslag € 35,- alleen op aanvraag (bij intake)
  • Leerstijl-onderzoek € 300,- (intake ouders, onderzoek kind, terugkoppeling kind en ouders)
Leuker leren leren

Methode Ik leer anders

Deze methode bestaat uit vier individuele sessies van een uur incl. werkboek. € 279,-

PresentChild®-methode

De PresentChild®-methode voor ouders bestaat uit drie afspraken: een uitgebreide intake (face-to-face), een bepalingsgesprek en een terugkoppelingsafspraak. € 300,-

Methode Ik leer leren

Deze methode is bedoeld voor kinderen vanaf groep 8 in groepsverband (3-5 kinderen)
5 bijeenkomsten exclusief werkboek (à € 32,50) € 150,-

Leren leren-methode

Voor de leeftijd 8+ incl. materiaal € 330,- 6 x 1 uur
Individueel voor basisschoolleerlingen

Individueel Onderwijskundig Beelddenkonderzoek € 450,-
(incl. verslaglegging)

Voor de leeftijd 12+ incl. lunch en materiaal € 165,- 1 dag (6 uur)
Middelbaar – of beroepsonderwijsleerlingen. 
Per groep kunnen er maximaal 6 leerlingen deelnemen (minimaal 3 aanmeldingen).

Geen wachtlijst

Omdat kindercoaching geen therapie is, heb je geen verwijzing van een huisarts nodig. Bijkomend voordeel: er is geen lange wachtlijst!

Alle tarieven zijn vrijgesteld van btw, tenzij anders vermeld. Bij verhindering kun je tot 24 uur voor de geplande afspraak afzeggen (zie algemene voorwaarden). Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten. Hierover kun je het beste zelf contact opnemen met je verzekeraar.